New answers tagged

5

Make sure you have 'Pay Later' Column set to 1 and Status column set to 'Pending' for the contribution rows that are pending from pay later. If you don't have status column that its set as Completed by default


1

Hoe heb je Nick toegevoegd? Als je de contactkaart in CiviCRM bekijkt dan zie je daar als het goed is een tabje lidmaatschappen staan. Als je daar op klikt dan kan het zijn dat daar een inactief lidmaatschap staat. Overigens helpt het als je vraag in het engels stelt want dan zijn er meer mensen die je vraag kunnen beantwoorden.


Top 50 recent answers are included