10,792 Reputation

10 today
40 yesterday
25 2 days ago
25 Aug 11
25 Aug 10
10 Aug 7
10 Aug 5
30 Aug 4
10 Aug 3
10 Jul 31
10 Jul 30
10 Jul 29
65 Jul 28
40 Jul 26
35 Jul 24
35 Jul 23
20 Jul 21
10 Jul 16
65 Jul 14
25 Jul 13
20 Jul 12
50 Jul 11
10 Jul 10
25 Jul 9
70 Jul 8
65 Jul 7
10 Jul 6
10 Jul 4
10 Jul 2
10 Jun 30